• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

ZILELE ARIEI PROTEJATE
PARCUL NATURAL BUCEGI - neimplementat

‹ Back

Sărbătoarea trandafirului sălbatic de munte (rhododendron kotschyi, monument al naturii)

 

PARTENERI

RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI RA
ASOCIAȚIA “CLUBUL ROTARY VALEA PRAHOVEI”

 

Scopul proiectului este de a reduce efectele negative ale activităților antropice asupra ariei naturale protejate Parcul Natural Bucegi, în urma derulării de acțiuni de informare, educare și conștientizare a localnicilor și a turiștilor, prin implicarea tinerilor în activități de conștientizare și promovare și prin organizarea anuală, pe Valea Superioară a Prahovei, a Zilei Ariei Protejate Parcul Natural Bucegi.

 

 

Obiectivele proiectului

Protejarea și conservarea ansamblurilor peisagistice ale Parcului Natural Bucegi prin activități de informare, conștientizare și educație ecologică, prin care se va pune în valoare peisajul, astfel încât locuitorii comunităților învecinate ariei protejate și vizitatorii să primeasca mai mult de la aceste locuri decât simple peisaje pitorești.

Proiectul își propune să adauge informația necesară educării și conștientizării vizitatorului cu scopul creșterii nivelului său de înțelegere și cunoaștere a naturii, în scopul obținerii unui larg suport al opiniei publice pentru aplicarea unor reguli și măsuri de protecție și conservare adecvate nevoilor actuale.

 

Activități

Activități de informare și conștientizare a comunității privind importanța păstrării biodiversității din aria protejată pentru dezvoltarea durabilă, de conștientizare a localnicilor și turiștilor despre efectele negative asupra biodiversității pe care le pot provoca prin acțiuni proprii.

Acțiuni de informare și conștientizare despre aria protejată Parcul Natural Bucegi.

În scopul promovării biodiversității Parcului Natural Bucegi se va organiza un eveniment de valorizare a bogăției și unicității faunei și florei din acest parc natural, precum și de promovare a produselor locale prin organizarea unui târg cu produse locale în perioada desfășurarii “Zilelor Ariei Naturale Protejate Parcul Natural Bucegi”. În cadrul evenimentului interactiv “Zilele Ariei Protejate Parcul Natural Bucegi” vor fi organizate excursii tematice cu implicarea reprezentanților mass-media și a voluntarilor, acțiuni de igienizare, concurs de fotografie și expoziții de fotografii, ateliere de creație. De asemenea, prin proiect se va organiza o excursie tematică cu elevii din Bușteni cu ocazia Zilei Biodiversității (22 mai), acțiune în cadrul căreia tinerii vor fi ajutați să identifice specii de floră/faună și habitate specifice ariei naturale protejate.