• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

PE URMELE LUI JEAN ALEXANDRE VAILLANT Reconstituiri turistice în Parcul Natural Bucegi - neimplementat

‹ Back

PARTENERI

ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ “PRAHOVA EXCELSIOR”
RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI RA
ASOCIAȚIA CENTRU DE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI EDUCATIVE ȘCOALA ALTFEL

 

Scopul proiectului este de a îmbogăți potențialul turistic al ariei naturale protejate Parcul Natural Bucegi prin reconstituirea și introducerea în circuitul turistic a traseului J.A. Vaillant și de a conștientiza și informa localnicii și turiștii cu privire la istoria și monumentele naturale ale acestei arii protejate.

 

 

Obiectivele proiectului

Obiectiv general: promovarea potențialului turistic al ariei protejate Parcul Natural Bucegi, în scopul creșterii vizibilității acestuia în plan regional, național și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

- creșterea nivelului de acceptare și a atractivității parcului, la nivelul comunității locale, prin implicarea activă a 20 de voluntari localnici, cu vârste cuprinse între 13 și 25 ani, în perioada mai-iunie 2016, în reconstituirea și marcarea traseului turistic Mănăstirea Sinaia - Vârful cu Dor - Pădurea Cocora - Peștera Ialomicioarei-Babele-Vf.Omu, din munții Bucegi, parcurs în 1839, pentru prima data de prof. J.A. Vaillant.

- protejarea parcului prin activități de conștientizare și informare a localnicilor și turiștilor, cu privire la potențialul turistic al acestuia, prin elaborarea unei lucrări, a unei hărți turistice și a unui film, până la data de 30 august 2016, care vor conține informații despre istoria și monumentele naturale protejate.

 

Activități

- reconstituire și marcarea traseului turistic Mănăstirea Sinaia - Vârful cu Dor - Pădurea Cocora - Peștera Ialomicioarei-Babele-Vf.Omu, din Munții Bucegi, parcurs în 1839, pentru prima dată de prof. J.A. Vaillant care a dorit să arboreze tricolorul pe vârful Omu. Expediția se va desfășura pe parcursul a 4 zile. În 6 puncte de pe parcursul traseului vor fi montate 6 panouri de lemn , realizate în cadrul unui workshop de creație, de către cei 20 de voluntari implicați în proiect. Panourile vor cuprinde detalii despre istoria acestui traseu și despre monumentele naturale protejate, întâlnite pe parcursul lui. De-a lungul traseului vor fi montate pe stâlpii marcajelor tradiționale, deja existenți, 70 de plăcuțe inscripționate cu numele celui care a descris detaliat, pentru prima dată în istorie, traseul Mănăstirea Sinaia-Vf. Omu, și anume J.A. Vaillant. În data de 26 iunie, Ziua Drapelului Național și ultima zi a expediție, va avea loc o activitate cu caracter evocator și istoric, la finele căreia vor fi arborate tricolorul României și al Franței.

- activități de conștientizare și informare a localnicilor și turiștilor, cu privire la potențialul turistic al ariei protejate Parcul Natural Bucegi, prin elaborarea unei lucrări, a unei hărți turistice și a unui film de prezentare care vor conține informații despre istoria și monumentele naturale protejate. Lucrarea și harta turistică vor fi elaborate de profesioniști, a căror contribuție, va fi considerată parte din cofinanțare și vor fi editate din banii proiectului, într-un tiraj de 200 exemplare, lucrarea intitulată ”Istorie și valori în Parcul Natural Bucegi - Traseul tricolor J.A.Vaillant” și 500 de hărți format A3. Paralel cu acestea, echipa de proiect, cu ajutorul celor 20 de voluntari, va realiza un film al proiectului, care va evidenția cele mai frumoase și importante momente de la începutul până la finalul proiectului. Materialele realizate în această etapă vor fi puse, tot cu ajutorul voluntarilor, la dispoziția localnicilor și a turiștilor, în centrele de informare turistică din partea superioară a Văii Prahovei, la recepțiile hotelurilor și pensiunilor; de asemenea, vor fi puse la dispoziția elevilor și profesorilor, în cadrul CDI-urilor din școlile din zonă, devenind surse prețioase de informații istorice și educație ecologică pentru întreaga comunitate locală și turiști.