• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

MEGALIȚII DIN BUCEGI - neimplementat

‹ Back

PARTENERI

RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI RA
ASOCIAȚIA “CLUBUL ROTARY VALEA PRAHOVEI”

 

Scopul proiectului este de a aduce în atenția vizitatorilor aspecte unice, stranii, create de natură în stânci și megaliți, închipuind antropomorful sau zoomorful, dezvăluind astfel noi fețe Munților Bucegi.

 

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului este scoaterea în evidență a atributelor legate de forma stâncilor și a megaliților, identificarea și marcarea acestora, localizarea punctelor de maximă vizibilitate, POI.


Obiectivele specifice: Se vor amplasa, în vecinatatea formațiunilor, panouri bilingve cu explicații grafice și text. Se va realiza un pliant în limba română și engleză ce va conține harta cu marcarea megaliților, POI, indicarea traseelor, scurta descriere a legendelor acestor formațiuni antropomorfice sau zoomorfice, fotografii exemplificative și îndemnuri de conservare a acestor monumente naturale. Pliantul se va distribui la centrele de informare turistică, unitățile de primire turistice, Centrul de Informare al Parcului Natural Bucegi, telecabine. Se vor iniția, în cadrul unor cursuri-conferințe, tineri din comunitate pentru ghidaj turistic montan și integrarea lor în cadrul proiectului „Megaliții din Bucegi”.

 

Activități

Prin acest proiect Asociația Roșu Aprins, împreună cu partenerii săi Administrația Parcului Natural Bucegi și Asociația „Clubul Valea Prahovei” doresc să diversifice tipurile de turism practicate în Parcul Natural Bucegi, să scoată în evidență capodoperele naturii, farmecul și importanța acestor munti, să invite turiștii să practice un turism bine informat, să reînvie legendele și poveștile acestor locuri pitorești, să informeze și să indemne la respect față de natură, față de păstrarea biodiversității și intrarea în comuniune cu natura.

Amplasarea panourilor cu placuțe informative bilingve, în apropierea punctelor de observare a stâncilor și megaliților va readuce în atentia turiștilor legendele strămoșilor, atmosfera sacră și în același timp se realizează o informare corectă și utilă spre o ușoară orientare și înțelegere a acestor fenomene.

Realizarea de pliante cu hărți și informații despre patrimoniul natural, despre punctele de contemplare tematică, POI.

Angrenarea comunității, a tinerilor ei reprezentanți, în cursuri-conferință de inițiere și informare.