• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

GRĂDINIŢA VALEA ROMANEŞTILOR - Proiect reamenajare spaţiu de joacă

‹ Back

Scop

Proiectul propus de către Asociația Roșu Aprins are scopul de a promova servicii și programe în folosul comunităților locale în care își desfășoară activitatea. Asociația Roșu Aprins propune Gradiniței Valea Romaneștilor proiectul de amenajare a spațiului de joacă.

 

Oportunitatea investiției este justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiului și a creării unui loc de recreere/joacă pentru copii. Pentru gradiniță este benefic să aibă un loc de joacă funcțional, ținând cont că activitățile în spațiile de joacă sunt importante pentru copii, ajutând atât la dezvoltarea fizică cât și mentală, jocul fizic testând atât abilitățile cât și capacitatea de exprimare, creativitatea, îndemânarea, antrenând funcțiile motorii și stimulând imaginația. Prin proiect se urmărește amenajarea unui spațiu de joacă modern, realizat din materiale ce nu pun viața copiilor în pericol, un spațiu care să încurajeze copiii să-și dezvolte personalitatea. Imaginea de sine pozitivă, capacitatile de cooperare și colaborare, realizarea unor relații bazate pe încredere și respect reciproc.

 

Proiectul își propune să transforme spațiul de joacă al grădiniței într-un spațiu dinamic de relaxare și de joacă, prin dotarea cu aparate de joacă pentru copii unde se pot desfășura activități de învățare în aer liber. Joaca este un lucru natural pentru copii, care le dezvoltă imaginația și îi învață să interacționeze cu ceilalți. O amenajare bună a spațiilor de joacă le oferă copiilor oportunități excelente pentru o bună creștere și dezvoltare.

 

Cauză

Sociabilizarea copiilor într-un spațiu care să le permită o desfășurare liberă are un impact direct asupra întregii societăți: se întăresc relațiile interumane. Existența unui spațiu de joacă pentru copii ajută la dezvoltarea imaginației, creativității, îi face să se simtă în siguranță, să nu se simtă îngrădiți și le facilitează copiilor o dezvoltare armonioasă atât fizică cât și mentală, le dezvoltă abilitățile practice dar și pe cele comunicative.

Situația actuală: Spațiul de joacă existent nu îndeplinește cerințele unui loc de joacă pentru copii.

Beneficii: creearea unui cadru sigur de joacă pentru copii, a unui cadru de socializare și comunicare pentru copii.

 

Obiective

OBIECTIV GENERAL: creșterea calității serviciilor educative oferite de unitatea preșcolară pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani.

OBIECTIVE SPECIFICE:

-             creșterea nivelului calitativ al bazei materiale specifice dezvoltării fizice;

-             dezvoltarea capacitaților de colaborare, cooperare și sprijin reciproc în cadrul activităților educative care au la baza exercițiul;

-             încurajarea dezvoltării unei imagini de sine pozitive.

 

Beneficiari

Beneficiari direcți:

- copiii cu vârste între 2 și 5 ani - cadrele didactice - părinții copiilor din grădiniță

Beneficiari indirecți:

-familiile copiilor;

-comunitatea locală, care va fi expusă la informare, conștientizare.

 

Impact

Descrierea rezultatelor: dorim un spațiu de joacă modern, realizat din materiale ce nu pun viața copiilor în pericol, un spațiu care să încurajeze copiii să-și dezvolte personalitatea, imaginea de sine pozitivă, capacitatile de cooperare și colaborare, realizarea unor relații bazate pe încredere și respect reciproc.

Amenajarea unui spațiu de joacă corespunzător va avea ca impact o dezoltare psihică, inteligență ridicată și dezvoltarea unui habitus social. De asemenea, va dezvolta capacitatea copiilor de a interacționa cu ceilalți membrii ai comunității, ceea ce va conduce la dezvoltarea unui spirit de prietenie și sociabilitate, dezvoltarea sănătații, a musculaturii, a emoțiilor și a intelectului.

 

Sustenabilitate

 

Rezultatele proiectului vor constitui un exemplu de bună practică și vor fi un bun motiv de sustenabilitate al acțiunilor derulate. Echipa de proiect cosntituită în cadrul grupului și-a însușit o anumită experiență, aceasta fiind baza de plecare pentru desfășurarea altor proiecte. Astfel, prin implementarea proiectului propus, se aduce un plus de valoare.