• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

Drumul Bujorilor - ITLA - neimplementat

‹ Back

Asociația Roșu Aprins a depus în cadrul concursului Idei din Țara lui Andrei proiectul intitulat Drumul Bujorilor. Publicul interesat să-l voteze poate să o facă la link-ul de mai jos:

 

http://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiect-drumul-bujorilor-id-2056-cmsid-65

Votul publicului contează în proporție de 30% din scorul final.

 

Detalii despre proiect

 

Proiectul „Drumul bujorilor” doreşte să dezvolte o platformă on-line şi o aplicaţie prin care să centralizeze toţi producătorii şi furnizorii de servicii de cazare şi activităţi de agrement din zona Buşteni, împreună cu satele şi comunele adiacente interesate de a participa în cadrul proiectului, care să pună la dispoziţa end-user-ilor o experienţă turistică inedită. Practic, se va încuraja folosirea resurselor naturale ale zonei într-un mod cât mai eficient şi cu un impact cât mai scăzut asupra mediului, deoarece nu este vorba de construirea de facilităţi turistice noi sau de crearea unor exploatări agricole care ar putea afecta fauna şi flora locală. Prin dezvoltarea instrumentelor on-line li se va oferi posibilitatea utilizatorilor de a alege trasee turistice în zona Buşteni care să le răspundă cât mai bine nevoilor personale. Se vor centraliza astfel posibilităţi de cazare (în gazdă la localnici, în agropensiuni sau în alte facilităţi existente) împreună cu ofertele de produse ecologice locale (cu accent asupra producătorilor de lactate, dar care pot include şi alte produse sezoniere) şi cu activităţi la care altfel nu ar putea avea acces în mediul de unde provin (de la la „bird-watching” până la participarea la şezători sau chiar mulsul unei vaci şi cositul fânului). Practic, proiectul are două tipuri de public ţintă. Pe de o parte, este vorba de localnicii care vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în a-şi suplimenta veniturile prin exploatarea unor tradiţii şi produse naturale deja existente, dar greu de găsit pe cont propriu, şi pe de altă parte avem turiştii care doresc să beneficieze de experienţa autentică a vieţui la ţară şi de a beneficia de produsele locale obţinute din ingrediente naturale care nu au fost supuse procesării industriale. Proiectul va atrage după sine şi o dezvoltare a turismului ecologic în zonă deoarece va oferi expunerea şi infrastructura informaţională necesară pentru dezvoltarea de activităţi de agrement low-impact asupra mediului (crearea de trasee pentru „moutain biking”, trasee pentru „nature photography” etc.)

 

Cauză

 

Momentan nu există o infrastructură informatică pentru centralizarea posibilităţilor de exploatare a resurselor naturale turistice într-un mod cât mai eficient. Pentru publicul care doreşte să aibă experienţa nealterată a vieţii în sânul naturii e un proces anevoios de căutare şi selecţie a variantelor disponibile, care, de multe ori nici nu corespund cu realitatea. Nici pentru cei care ar putea să pună la dispoziţie aceste experienţe nu este mai uşor, pentru că majorităţii îi lipsesc mijloacele tehnologice şi know-how-ul pentru a-şi face vizibile facilităţile în mediul on-line. De aceea se ajunge la situaţia în care, de exemplu, în zona Buşteni, deşi există o abundenţă de stâni, nu poţi să cumperi brânza produsă local pentru că în viziunea lor nu există cerere pentru aşa ceva şi de aceea brânza produsă e comercializată în alte zone, iar cea oferită la vânzare în piaţă este adusă la rândul ei din alte zone. Practic, lipseşte feedback din partea unui public doritor de experienţe autentice.

 

Obiective

 

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui instrument suport în mediul informatic prin care să fie create, căutate, sprijinite şi încurajate iniţiativele locale de exploatare a resurselor turistice într-un mod cât mai eficient şi cu un impact cât mai redus asupra mediului şi asupra ariei naturale protejate Parcul Natural Bucegi. Primul obiectiv este acela de creare a platformei informatice care să centralizeze aceste resurse prin care se va pune în valoare peisajul, astfel încât locuitorii comunităţilor învecinate ariei protejate şi vizitatorii să primească mai mult de la aceste locuri decât simple peisaje pitoreşti (minim 20 de furnizori şi 500 de utilizatori activi). Al doilea obiectiv îl reprezintă activităţile destinate educării şi conştientizării vizitatorului cu scopul creşterii nivelului său de înţelegere şi cunoaştere a naturii, în scopul obţinerii unui larg suport al opiniei publice pentru aplicarea unor reguli şi măsuri de protecţie şi conservare adecvate nevoilor actuale (minim 2000 de persoane informate). Al treilea obiectiv constă în organizarea de evenimente cu impact redus asupra mediului care să crească nivelul vizibilităţii proiectului si să servească drept punct de plecare pentru alte iniţiative locale de exploatare a resurselor de mediu ( minim 100 de participanţi).

 

Beneficiari direcţi

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi furnizorii locali care formează reţeaua de produse, servicii şi activităţi ce stau la baza proiectului. Tot beneficiari direcţi vor fi şi utilizatorii activi ai platformei care îşi vor putea astfel satisface nevoia pentru planificarea unei experienţe autentice şi apropiate de natură într-un mod simplu şi rapid. Beneficiarii indirecţi sunt toţi locuitori din zonele incluse în proiect care vor profita de creşterea economică pe care o va aduce creşterea turismului. Beneficiar indirect va fi şi PNB care, prin intermediul campaniilor de conştientizare asupra problemelor de mediu va cunoaşte o diminuare a acţiunii antropice negative asupra parcului. Tot beneficiari indirecţi vor fi locuitorii din mediile urbane care vor afla de existenţa unui nou tip de experienţă turistică şi care, chiar dacă în prima instanţă nu erau interesaţi de acest gen de apropiere faţă de mediu şi tradiţii, vor putea lua în considerare dacă aceasta li se potriveşte şi lor.

 

Sustenabilitate

 

Proiectul "Drumul Bujorilor" are un caracter peren, deoarece, odată create şi implementate toate componentele sale, efortul de întreţinere al acestora va fi unul cu cost redus ce va putea fi acoperit din surse atrase de către asociaţie (donaţii, închirierea de spaţiu publicitar în cadrul platformei, etc.). Mai mult decât atât, el are şi un caracter duplicabil deoarece, odată ce se va crea infrastructura informatică, aceasta va putea fi reprodusă cu efort redus şi pentru alte zone din ţară interesate să promoveze turismul ecologic, produsele naturale şi meşteşugurile tradiţionale. În ceea ce privesc evenimentele anuale organizate şi susţinute prin cadrul proiectului, acestea vor putea fi continuate prin atragerea de sponsori şi în funcţie de succesul pe care îl au vor putea fi chiar organizate în mod bianual, sau extinse pentru a cuprinde mai multe tipuri de activităţi şi mai multe tipuri de publicuri ţintă (ex. concursuri de pictură şi desen, concursuri cross-fit, etc.). Practic, proiectul are o posibilitate deosebită de creştere atât ca număr de beneficiari în zona de implementare cât şi ca zonă de acoperire la nivelul întregului teritoriu al ţării.

 

Impact

 

Act.1 va avea drept rezultat creare unei imagini de ansamblu asupra zonei şi se va concretiza prin identificarea, integrarea în cadrul proiectului a cel puţin 20 de furnizori locali;

Act.2 - crearea unei platforme care să centralizeze atât ofertele din partea furnizorilor cât şi dorinţele utilizatorilor în legatură cu experienţele pe care le vor avea;

Act.3- creare unei aplicaţii mobile care să permită utilizarea eficientă a informaţiei colectate, pentru a corespunde nevoii de accesibilitate şi rapiditate ale omului modern.

Act. 4 - informarea şi conştientizarea atât asupra proiectului cât şi asupra metodelor de conservare a mediului şi a patrimoniului material şi imaterial a unui public cât mai larg;

Act.5 - informarea şi conştientizarea asupra proiectului atât a actorilor locali cât şi a potenţialilor utilizatori din centrele urbane;

Act.6 si 7 - crearea unor evenimente cu posibilitatea repetării anuale/bianuale care va atrage atenţia asupra zonei şi a resurselor de mediu ale PNB. Impactul proiectului pe termen scurt va consta în atragerea unui nou tip de turist în zonă, care este mai interesat de problemele de mediu actuale şi care îşi doreşte o experienţă nealterată de industrializare.

 

Pe termen mediu şi lung se poate vorbi despre o popularizare a acestui tip de turism prin oferta de experienţe inedite cu impact redus asupra mediului. Proiectul va influenţa direct localnicii implicati în proiect, dar indirect vor beneficia toţi locuitorii datorită creşterii economice zonale.