• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

CELE ȘAPTE CENTRE ENERGETICE DIN BUCEGI - neimplementat

‹ Back

PARTENERI

RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI RA
ASOCIAȚIA “CLUBUL ROTARY VALEA PRAHOVEI”

 

Scopul proiectului este de a exploata un segment de turism tematic special și de a informa turiștii în acest sens prin redescoperirea legendelor și promovarea respectului și atașamentului față de Munții Bucegi și prin realizarea unui traseu turistic montan, destinat atingerii unor noi și inedite puncte de interes în acest parc natural.

 

 

Obiectivele proiectului

Crearea unui traseu turistic destinat atingerii celor șapte centre energetice și punctarea acestor locuri cu tripozi din lemn, replici ale vechiului model de marcare montană. Plăcuțele bilingve ce vor fi prinse de tripozi vor conține informații și date despre denumirea obiectivului, altitudinea, legenda locului, apartenența la circuitul centrelor energetice, însemnele inițiatorilor și finanțatorilor proiectului. Activitatea de informare se va face prin diplomație publică și prin realizarea unui pliant bilingv ce va conține harta cu marcarea punctelor energetice, legături cu traseele deja marcate, procedurile sanogene, legendele, tradițiile, fotografiile acestor locuri și recomandările legate de conservarea mediului ambiant. Pliantul se va distribui la centrele de informare turistică, unitățile de primire turistice, Centrul de Informare al Parcului Natural Bucegi, telecabine. Proiectul își propune să crească nivelul de înțelegere și cunoaștere a beneficiilor naturii, a biodiversității, în scopul obținerii unei reacții favorabile din partea turiștilor.

 

Activități

Prin acest proiect Asociația Roșu Aprins, împreună cu partenerii săi Administrația Parcului Natural Bucegi și Asociația „Clubul Valea Prahovei” doresc să diversifice tipurile de turism practicate în Parcul Natural Bucegi, să scoată în evidență calitățile sanogene având baze științifice, farmecul și importanța acestor munți, să invite turiștii să practice un turism bine informat, să reînvie legendele și poveștile acestor locuri pitorești, să informeze și să îndemne la respect față de natură, față de păstrarea biodiversității și intrarea în comuniune cu natura. Acest traseu tematic va fi realizat de-a lungul traseelor turistice omologate, asigurate și semnalizate pentru securitatea vizitatorilor. Amplasarea tripozilor cu plăcuțe informative bilingve, în punctele importante din traseu reînvie modul de marcare din vechime, aduce în atenția turiștilor legendele strămoșilor și în același timp se realizează o informare corectă și utilă spre o ușoară orientare. Pliantele cu hărți și informații despre patrimoniul natural, despre traseul tematic, vin în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere ale publicului, a alternativelor tipurilor de turism, vor contribui la educarea populației în spiritul respectului față de mediul înconjurător. Angrenarea comunității, a tinerilor ei reprezentanți, în executarea proiectului va conduce la creșterea respectului față de aceste valori și la construirea diplomației publice reale bazată pe cunoaștere și pe relațiile simple interumane, concept care excede propaganda și relațiile publice tradiționale. Stimularea turismului spiritual și de sănătate, intermediat eventual de tineri ghizi montani inițiați, va crește numărul de turiști din zonă și renumele Munților Bucegi.