• Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins
  • Asociaţia Roşu Aprins

BELVEDERILE DIN BUCEGI - neimplementat

‹ Back

PARTENERI

RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI RA
ASOCIAȚIA “CLUBUL ROTARY VALEA PRAHOVEI”

 

Scopul proiectului este este de a promova potențialul turistic al ariei natural protejate Parcul natural Bucegi prin readucerea în actualitate a traseului regal Sinaia - Poiana Stânii Regale, ce include punctele tradiționale de belvedere de la Stânca Sf. Ana, Stânca cu clopoței, Stânca Franz-Josef și Poiana Stânii însăși, în urma derulării de acțiuni de informare a localnicilor și turiștilor, prin implicarea tinerilor în acțiuni de promovare și prin marcarea și amenajarea unor locuri de odihnă și informare în aceste patru puncte de belvedere din Parcul Natural Bucegi.

 

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului "BELVEDERILE DIN BUCEGI – Etapa 1: Sinaia – Poiana Stânii Regale" este promovarea potenţialului turistic al punctelor de belvedere din aria naturală protejată Parcul Natural Bucegi, în scopul creşterii vizibilităţii acestuia în plan regional, naţional şi internaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

- repunerea în valoare a traseului tradițional de drumeție Sinaia- Poiana Stânii Regale, care include și  punctele de belvedere de la Stânca Sf. Ana, Stânca cu Clopoței, Stânca Franz-Josef prin instrumente de marketing în rândul grupurilor ţintă identificate;

- promovarea drumeției montane în general și a drumeției tematice în special, ca formă tradițională de turism și mod de contact direct cu cadrul natural;

- corecta informare a turiștilor și conștientizarea lor în raport cu istoria, legendele și tradițiile unor puncte deosebite din interiorul Parcului Natural Bucegi (în acest caz Poiana Stânii Regale);

- creşterea atractivităţii și corecta marcare a punctelor de belvedere din aria naturală protejată Parcul Natural Bucegi pentru turism și realizarea în timp a unui traseu tematic.

 

Activități

Activități de promovare a punctelor de belvedere din Bucegi, (în acest caz a traseului Sinaia - Poiana Stânii Regale care include Stânca Sf. Ana, Stânca cu Clopoței, Stânca Franz-Josef), activități de informare a localnicilor şi turiştilor despre valorile naturale ale ariei naturale protejate Parcul Natural Bucegi, cu accente pe belvederile din zona Poienei Stânii Regale. În cele patru puncte de belvedere cuprinse în această primă etapă (Sf. Ana, Poiana Stânii Regale, Stânca cu Clopoței și Stânca Franz-Josef) vor fi montate câte un panou-hartă cu marcarea configurației geografice, cu posibilitatea de comparare directă cu priveliștea naturală minunată. Acţiunea de informare prevăzută prin proiect va fi realizată prin montarea a două panouri-hartă la intrările în traseu și de indicatoare spre punctele de belvedere, prin distribuirea unei broșuri care va conține o hartă, fotografii de epocă, legendele și poveștile locurilor și un ghid al florei și faunei Parcului Natural Bucegi.

Acţiunile propuse în acest proiect, şi anume realizarea unui film de prezentare a Traseului din Sinaia spre Poiana Stânii, Stâncile Sf. Ana, Stânca cu Clopoței, Stânca Franz-Josef, difuzarea acestuia la nivel naţional, realizarea unui pliant care va include o hartă, fotografii de epocă, povestiri și legende ale locului și Ghidul florei-faunei, publicat în limbile română și engleză, instalarea unui indicator/panou informativ la intrările traseului, amenajarea celor 4 puncte de belvedere, montarea de indicatoare, amplasarea de panouri explicative cu conformația geografică a panoramei, au ca scop promovarea acestui traseu turistic tradițional la nivel naţional, dar şi internaţional.

 

Finanțare

Prin bunăvoința dlui. arhitect Dan Nicolae Manea, o parte din vânzările cărții domniei sale ”Sinaia - Orașul Elitelor” vor fi donate pentru susținerea acestui proiect. Pentru informații suplimentare puteți accesa site-ul http://sinaiaorasulelitelor.ro/.